Regler för hyra av sportutrustning

  • Legitimation är obligatorisk vid all uthyrning.
  • Hyrestagaren är ersättningsskyldig om uthyrd utrustning kommer bort.
  • Vid skidbrott är hyrestagaren är ersättningsskyldig om inte skadan beror på fabriksfel.
  • Det åligger hyrestagaren att använda, sköta och ansvara för all hyrd utrustning på bästa sätt. Vid uppenbar ovarsamhet är hyrestagaren ersättningsskyldig för uppkomna skador.
  • Utrustningen ska vara rengjord vid återlämnandet, annars debiteras hyrestagaren rengörningsavgift.
  • All utrustning ska återlämnas senast det datum som angivits. Kontrollera butikens öppettider, förlängning av hyreskontrakt ska göras innan den gamla hyrestiden gått ut. Återlämnas ej utrustningen debiteras fullt värde.
  • All betalning sker i förskott.
  • Återbetalning av hyresbelopp sker endast vid sjukdom mot uppvisande av läkarintyg.

10% rabatt på allt du hyr när du bokar online

Vi öppnar 30 minuter innan liftarna öppnar och har öppet 30 minuter efter liftarna stängt.